Общи условия

ВНИМАНИЕ! Моля прочетете внимателно Общите условия за ползване на сайта за електроннa търговия www.elcigara.bg. Ако използвате този сайт се приема,че се съгласявате с предложените Общи условия и приемате да ги спазвате! Моля, ако не сте съгласни и не приемате настоящите Общи условия, не използвайте този сайт!
Настоящите Общи Условия влизат в сила от 1.12.2016
Сайта www.elcigara.bg е собственост на "Вейп Шоп" ЕООД, със седалище и адрес на управление гр.Бургас, ул.Съединение 13 ЕИК 204275857.

ПРАВИЛА ЗА ПОЛЗВАНЕ
www.elcigara.bg е сайт с търговска насоченост – продажба на стоки и услуги през интернет. Той съдържа оферти за стоки, класифицирани в отделни категории според търговската им марка. Сайтът дава възможност на своите потребители за достъп до наличната информация, да пазаруват през интернет мрежата, да публикуват мнения и коментари за предлаганите в него стоки, бюлетин за новини. Потребителите могат да ползват информацията публикувана в сайта само за лична употреба с нетърговска цел. Не се позволява съдържанието на сайта да се променя, копира, разпространява, прехвърля или да се манипулира по какъвто и да е било друг начин! Потребителите на сайта нямат право да извършват действия, с които нарушават законите на РБ и общоприетите правила за комуникация, да извършват злоумишлени действия в т.ч. неоторизиран достъп до сайта, софтуер, мрежи, компютри и други устройства, както и всички опити за разпространение на вируси и други компютърни програми, които са проектирани за причиняване и нарушаване на каквито и да било права и интереси на трети лица. Потребителите на сайта нямат право да го претоварват с фиктивни заявки.

УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ
Тези условия за ползване уреждат взаимоотношенията между Продавачите и Потребителите (клиентите), които ползват елетронния магазин www.fashiondepot.eu за покупка на стоки. С натискането на обект, картинка, линк или бутон, разположен на уебсайта www.elcigara.bg cе счита, че Вие приемате или сте съгласни с описаните по-долу  условия. Настоящите условия са съобразени с изискванията на Закона за защита на потребителите (ЗЗП), както и с другите нормативни актове, действащи в Република България.

ДЕФИНИЦИИ 
„ПРОДАВАЧ” е интернет сайтът www.elcigara.bg, който е собственост на "Вейп Шоп" ЕООД и служи за виртуална платформа за продажба на стоки. Продавачът е лицето, с което Потребителят сключва договор за продажба от разстояние на конкретна стока (артикул) в електронния магазин.
„ПОТРЕБИТЕЛ” e дееспособно лице, което се е съгласило с настоящите условия за ползване във връзка със заявяването и закупуването на предлаганите в електронния магазин стоки.
„ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН” е интернет сайтът www.elcigara.bg, който служи като виртуална платформа за предлагане на стоки за продажба и за постигане на съгласие между ПРОДАВАЧ и ПОТРЕБИТЕЛ за поръчка и покупко-продажба на конкретна стока (артикул).
"Вейп Шоп" ЕООД е търговското дружество с ЕИК по Булстат 204275857,  със седалище в град Бургас, ул.Съединение 13,което създава и поддържа електронния магазин, предлага и продава стоки в магазина и определя настоящите условия за ползване, при които се продават стоките. "Вейп Шоп" ЕООД има пълните права едностранно да променя съдържанието на Интернет сайта, както и начините на достъп до него.
„ПОРЪЧКА” е направената от Потребител заявка към електронния магазин за покупка на една или повече конкретни стоки (артикули). Поръчката се опакова и изпраща по куриер към предварително посочен в поръчката от Потребителя адрес, след като бъде одобрена по имейл или телефон. Одобрението по имейл става с изпращане на имейл (електронно писмо) за потвърждение. Одобрението по телефон става след обаждане от служител на онлайн магазина за потвърждение.
„ДОГОВОР ЗА ПРОДАЖБА” е сключеният от разстояние чрез настоящия електронен магазин договор за покупко-продажба на стока между Продавач и Потребител.
„КУРИЕР” е търговец, който физически доставя закупената стока до посочен от Потребителя адрес и работи при изискванията на Закона за пощенските услуги.
„БЮЛЕТИН / ИЗВЕСТИЕ” са електронни информационни съобщения, отнасящи се до продавани в електронния магазин стоки през определен период от време, които може да са поместени на Интернет страницата, а може и да се изпращат по електронната поща на Потребител.

 УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН
1. Разглеждането на елктронния магазин www.fashiondepot.eu е напълно свободно и достъпно от всички точки на света.

2. За да се пазарува от електронния магазин www.elcigara.bg, е необходима регистрация с парола и електронна поща (e-mail) или име на получателя, имейл, телефон и адрес за доставка. Регистрирането е напълно безплатно и става като се попълни формата за регистрация. Регистрираният клиент има възможност да се ползва от всички услуги на магазина.
3. Потребителят трябва да посочи e-mail и парола, лични данни и адреси за доставка.
4. "Вейп Шоп" ЕООД е регистриран администратор на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и има правото да събира, обработва и ползва личните данни на своите потребители с оглед нуждите на електронния магазин, като същевременно има задължението да опазва в тайна тези лични данни, да не ги използва за други цели, нито да ги предоставя на трети лица, с изключение на Продавачите в магазина.
5. В електронния магазин www.elcigara.bg на всяка стока е посочена цената, основните характеристики на стоката и допълнителна информация, целяща подпомагането на направата на информиран избор при покупката на продукта. Също така, на всяка страница на представена стока има възможност Потребители на www.elcigara.bg да дават мнения и оценки, касаещи дадената стока.
6. Всички посочени на сайта цени са крайни и с включен ДДС.
7. На страницата вляво до всеки продукт стои бутон „Добави в кошница“ . Натискането на бутон „Добави в кошница“ записва избрания продукт във виртуална пазарска кошница на Потребителя. Съдържанието на кошницата се запазва, докато Потребителят реши да премине към покупка на стоките. Чрез натискане на бутон „направи поръчка“ потребителят може да разглежда съдържанието на виртуалната пазарска кошница, да добавя нови продукти или да премахва тези, които не желае. След натискане на бутон „направи поръчка“ се появяват данните на клиента, данните за доставка и повторен преглед на виртуалната пазарска кошница. Поръчката се активира чрез натискане на втория бутон „направи поръчка“.

ПРЕПРАТКИ КЪМ САЙТОВЕ, СОБСТВЕНОСТ НА ТРЕТИ ЛИЦА

Сайта съдържа линкове към други уеб сайтове, които са собственост на трети лица предоставени само за ваше удобство и не са обвързани с настоящите Общи условия! www.elcigara.bg по никакъв начин не препоръчва и не налага тези сайтове и информацията публикувана в тях на трети лица. Ако използвате тези препратки вие правите това изцяло на своя отговорност и свой риск. Наличният софтуер, който е достъпен посредством публикуваните линкове е под закрила на закона за авторското право и е собственост на съответните производители и/или техни доставчици и партньори. Моля преди употребата му да се запознаете с условията за ползване, определени от неговите собственици.

ОГРАНИЧЕНИЕ НА ОТГОВОРНОСТТА
www.elcigara.bg, неговите доставчици или трети лица не носят никаква отговорност при никакви обстоятелства за каквито и да било щети, загуба на информация, пропуснати ползи и др. предизвикани в резултат на употреба или не употреба на сайта, като това е независимо от съществуването или не съществуването на предупреждения спрямо www.elcigara.bg, или материали от него от ваша страна доведе до възникване на вреди за които е необходим ремонт, сервиз или поправка на оборудване или информация вие поемате изцяло отговорността и всички разходи свързани с отстраняване на нанесените вреди.
www.elcigara.bg е свързан и работи в Интернет мрежата  и поради тази причина ни е невъзможно да ви гарантираме, че информацията от и към сайта няма да бъде следена или записвана от трети страни.

ПУБЛИКУВАНЕ НА МНЕНИЯ
www.elcigara.bg дава възможност на своите потребители да публикуват мнения и коментари относно предлаганите стоки, като по никакъв начин и при никакви обстоятелства не носи отговорност за коректноста и верноста им – тя се поема изцяло от потребителите, които са ги публикували. www.elcigara.bg си запазва правото да изтрива мнения, които не са по темата или когато те не са на български език.

ПРОМЯНА НА ЦЕНИ НА ПРЕДЛАГАНИТЕ СТОКИ
www.elcigara.bg има право да променя цени, количества, начин за плащане и доставка, както и дизайна и технологията на сайта, без за това да дължи предварително предизвестяване.www.elcigara.bg има право да прави намаления на цените. Намаленията важат до изчерпване на количествата, но не повече от 1 месец.
www.elcigara.bg има право да спре или изтрие информацията за дадена стока или на дадена категория по своя преценка.

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ПОТРЕБИТЕЛИТЕ
www.elcigara.bg не иска да получава конфеденциална или защитена информация от вас чрез този сайт. Всички материали, информация и други съобщения, излъчени или изпратени от този сайт, ще се считат за не поверителни и не представляващи предмет на права. При регистрирането си в www.elcigara.bg, всеки потребител на сайта си създава свое уникално потребителско име – комбинация от букви и цифри, своя уникална парола за достъп – комбинация от цифри и букви, както и еднократно и доброволно въвежда своите данни, които се използват само и единствено при изпълнение на заявена от него поръчка. Избора на уникално потребителско име, уникална парола и тяхното съхранение зависят изцяло от потребителя. Всеки потребител на www.elcigara.bg, носи пълна отговорност за опазване тайната на своите потребителско име и парола, и всички действия, които се извършват чрез използването им.
Личните данни – трите имена, област, град, пощенски код, адрес за доставка на стока, адрес за кореспонденция, телефон за връзка , актуален e-mail и данни за фактура (когато потребителя желае да получи такава), които потребителите доброволно и по собствено желание изпращат до сайта при своята регистрация в www.elcigara.bg са под закрила на Закона за защита на личните данни. Потребителите на www.elcigara.bg са съгласни с факта, че фирма ВЕЙП ШОП ЕООД и нейните служители, в зависимост от своите задължения имат достъп до част или цялата информация с която се идентифицира даден потребител – трите имена, област, град, пощенски код, адрес за доставка на стока, адрес за кореспонденция, телефон за връзка , актуален e-mail и данни за фактура, но без право да я разпространяват, разгласяват, предоставят или преотстъпват на трети лица, освен в случаите, когато тя се изисква от оправомощените органи и в съответствие с българското законодателство.

Всеки регистриран в www.elcigara.bg потребител има право да поиска изтриване на въведените от него лични данни, като това води и до заличаване на използваните от него потребителско име и парола. За тази цел потребителя следва да докаже, че именно той е регистрираното лице, като изпрати цялата информация която е въвел при регистрацията си.

ПОЛИТИКА НА ПОВЕРИТЕЛНОСТ
Изявление за политиката на поверителност на ВЕЙП ШОП ЕООД. Защитата на личните данни на нашите потребители е важна грижа за нашата фирма. Личните данни са информация, която служи за Вашата индикация – име, адрес, електронен или пощенски адрес. ВЕЙП ШОП не събира лични данни от Вас, освен ако Вие не ги предоставите в случай, когато поръчвате от нас стоки или се абонирате за информационни бюлетини.
ВЕЙП ШОП ЕООД ще използва личните Ви данни единствено за целите на техническото управление на сайта, за да Ви предостави достъп до специфична информация или за обща комуникация с Вас. ВЕЙП ШОП ЕООД няма да продава Вашите лични данни на трети страни, нито ще ги търгува някъде другаде. ВЕЙП ШОП ЕООД са длъжни да опазват поверителността на Вашите данни и да спазват споразумението за разкриване на поверителна информация.Вие сами контролирате информацията, която предоставяте на ВЕЙП ШОП ЕООД за себе си. Ако обаче изберете да не споделяте тази информация с ВЕЙП ШОП ЕООД, имайте предвид, че е възможно да нямате достъп до някои области на сайта.
Когато осъществявате достъп до интернет сайта на ВЕЙП ШОП ЕООД , автоматично и не като част от регистрацията, се записват някои общи и не лични данни – използван интернет браузер, IP адрес, брой посещения, средно прекарано време в сайта, разгледани страници. Тази информация сама по себе си не може да идентифицира конкретно лице.Тази информация се използва с диагностична, статистическа цел, за поддръжка на функционалността му и информация относно ползването на сайта ни. Вашите данни не се обработват повече, нито се предават на трети страни.

ОБЩИ БЕЛЕЖКИ
www.elcigara.bg има право да променя Условията за ползване на сайта по всяко време, като след всяка промяня се актуализира датата на която тя е извършена. Препоръчваме ви да посещавате тази страница периодично, за да се запознавате с актуалните в момента Условия, тъй като те са обвързващи за вас.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВСИЧКИ ПОТРЕБИТЕЛИ ПО СМИСЪЛА НА ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ (ЗЗП), КОЯТО НИЕ СМЕ ДЛЪЖНИ ДА ВИ ПРЕДОСТАВИМ
1. Сайта www.elcigara.bg е собственост на ВЕЙП ШОП ЕООД, със седалище и адрес на управление гр.Бургас, ул.Съединение 13, ЕИК по БУЛСТАТ 204275857, от който се извършва доставката на заявени за покупка стоки и се извършва гаранционното им и следгаранционно обслужване.
2. Всички характеристики на стоките са описани подробно в страницата за представяне на всеки отделен артикул.
3. Всички изписани цени на страниците на предлаганите артикули са с вкл. ДДС.
4. Не налагаме никаква допълнителна стойност при използване на предлаганите средства за комуникация с нас.
5. Начините за доставка на поръчани от нас стоки са подробно описани на страницата на „Поръчки и доставка”.
6. Всички плащания на поръчани от нас стоки са съобразени с чл. 93 ал. 1 от Закона за задълженията и договорите, за което се получава съответния документ.
7. Рекламация:
7.1 След получаване на стоката, потребителя следва да провери за несъответствия съгласно чл.122 от ЗЗП. В случай, че има несъответствия следва да направи рекламация в писмен вид за тях по реда на чл.125 от ЗЗП.
7.2 При проява на скрити фабрични дефекти и липси, следва да направи рекламация в писмен вид след установяването им в рамките на срока съгласно чл.126 от ЗЗП, който започва да тече от деня на получаване но стоката. В случай на непълна доставка, www.elcigara.bg следва незабавно да достави липсващите части. В останалите случаи ВЕЙП ШОП ЕООД има право или да извърши ремонт за отстраняване на фабричния дефект, или да замени стоката с нова. Ако повторната поправка не е успешна или заместващата стока не е задоволителна, то потребителя има право или на отстъпка от покупната цена, или да се откаже от договора.

8. Право на отказ от стока:
8.1 Всеки потребител по смисъла на ЗЗП има право да се откаже от поръчаните от нас стоки в рамките на 14 дни, считано от датата на получаване на стоката, в случай, че не е ползвана, не е нарушена целостта на опаковката , че е във вида в който е получена и условията по чл.55 от ЗЗП. В случай, че потребителят упражни правото си по чл.55 на ЗЗП, той следва да изпрати заявление за отказ и да върне стоката с ненарушена цялост и запазен търговски вид на адреса на магазина на ВЕЙП ШОП ЕООД, от който е изпратена. ВЕЙП ШОП ЕООД се задължава да възстанови платените от потребителя суми в срок до 15 дни от датата на която потребителя е упражнил правото си на отказ от стоката. Транспортните разходи по връщане на стоката са за сметка на потребителя.
8.2 При явно не съответствие на стоката със заявената и с характеристиките посочени в страницата, доставчикът възстановява на потребителя цялата платена сума, включително и транспортните разходи платени от потребителя за придобиване на стоката съобразно чл.59 ал.3 от ЗЗП и в срок от 15 дни от получаване на върнатата стоката и ненарушаване на търговския и вид и опаковка или при желание от страна на потребителя и отправено писмено искане я заменя със съответстваща на заявената.

За всяко нарушение на Вашите потребителски права по Закона за защита на потребителите, можете да сигнализирате Комисия за защита на потребителите : тел. на потребителя 0700 111 22 (на стойността на селищен разговор от цялата страна)

За допълнителни въпроси можете да се свържете с нас на посочените в страницата e-mail и телефони.